HIT

معرفی

دپارتمان نوآوری هستی

جایی که استعدادهای شما دیده می‌شود...

ما در واحد نوآوری شرکت داد وستد هستی از هرگونه ایده‌ی نوآورانه در راستای ارزش‌های موثر در جهت توسعه فعالیت‌هایمان حمایت می‌کنیم. ما در این واحد ضمن رصد کردن فعالیت سایر شرکت‌های نوآور به دنبال توانمند کردن سایر بازوهای شرکت هستیم. خانواده با انگیزه‌ی ما متشکل از نخبگان و جوانان پرانرژی است که با تکیه بر تکنولوژی برای رسیدن به اهداف بلند پروانه‌مان در کنار هم قدم برداریم.

رویکردهای ما در واحد نوآوری:

  • ایجاد فضایی امن برای حمایت از نوآوری
  • تسهیل ایده‌پردازی و کمک به توسعه آن در رسیدن به یک محصول یا خدمت مشخص
  • حمایت از ابتکارات نوآورانه و فناورانه در کل زنجیره ارزش
  • جذب و پشتیبانی از بهترین ایده‌ها و روش‌های مرتبط
  • تزریق نوآوری به بدنه‌ی صنعت
  • شناسایی فضاهای جدید بازار
  • کمک به واحدهای تحقیق و توسعه از طریق نوآوری باز

مراحل جذب ایده ها

دریافت پروپوزال و یا ارسال طرح اولیه
۱
بررسی اولیه توسط کمیته نوآوری، ارزیابی و قرار جلسه
۲
بررسی و اعلام نظر کمیته نوآوری
۳
بررسی و ارزیابی موشکافانه
۴
جلسه مذاکره با کمیته نوآوری
۵
مشخص شدن شرایط همکاری
۶

سوالی دارید؟

کارشناسان هستی آماده پاسخگویی هستند

واحد استعدادها

نوآوران دادوستد هستی

استعدادهای شما را هستی می‌بیند.

همکاری با هستی، فرآیندی ساده و شفاف دارد. ابتدا درخواست شما توسط تیم متخصص هستی بررسی می‌شود. اگر شرایط مناسب برای همکاری با شما فراهم شود، درخواست شما تایید و با شما تماس گرفته می‌شود تا در یک جلسه، بیشتر با یکدیگر آشنا شویم. در این جلسه، درباره هر آنچه که می‌توانیم با یکدیگر کمک کنیم، گفت‌وگو و مذاکره خواهیم کرد. در نهایت، امیدواریم نتیجه این جلسه برای هر دو طرف رضایت‌بخش باشد و همکاری آغاز گردد.

کارآموزی

امکان شرکت در دوره‌ها

دریافت گواهینامه‌

مصاحبه و جذب در واحد مربوطه