طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد دنبال متن های مرتبط بگردد تمرکزش از روی کار اصلی برداشته میشود و اینکار زمان بر خواهد بود. همچنین طراح به دنبال این است که پس از ارایه کار نظر دیگران را در مورد طراحی جویا شود و نمی‌خواهد افراد روی متن های موجود تمرکز کنند. طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد دنبال متن های مرتبط بگردد تمرکزش از روی کار اصلی برداشته میشود و اینکار زمان بر خواهد بود. همچنین طراح به دنبال این است که پس از ارایه کار نظر دیگران.

  • قهوه و چای نامحدود

  • رویدادهای شبکه ای منظم

  • هزینه فضای کاری مورد نیاز خود را پرداخت کنید

  • قهوه و چای نامحدود

  • رویدادهای شبکه ای منظم

  • هزینه فضای کاری مورد نیاز خود را پرداخت کنید

مکان ما

ایران اصفهان
میدان نقش جهان

ساعتهای رویداد

چهار شنبه
۱۴.۰۰ – ۱۵.۰۰